Styrelsen


Telefon Mobil E-post
Ansvariga för hemsidan Kjell Dahlström     060-100432 0705393336 berguv4@gmail.com
 Ansvarig ledare och inköpare Kjell Dahlström  060-100432 0705393336 berguv4@gmail.com
Ordförande Yvonne Lövqvist  
0730699210
 
Vice Ordförande Martina Häggkvist
 
   
Sekreterare Inger  Holmbom
 
073-0500420
 

ingerholmbom@hotmail.com

Vice Sekreterare Britt-Inger Görlin
 
0703690162
 
 
Kassör och medlemsansvarig Anita  Sjödin   0730213448 atinabrother@gmail.com
Vice kassör Krister Wikfors 060-581068
 
0703539120  
Hedersmedlem Kerstin Berglund
Hedersmedlem Karin Östberg      
Hedersmedlem Pia Johnsson      
Hedersmedlem Anna-Stina Söderlind      
Hedersmedlem Astrid Enkvist      
Suppleant Mats  Persson   0702839168  
Suppleant Peter Ahlström 060-170425  0730272621